logo-mklbud

[ezcol_1fifth][/ezcol_1fifth] [ezcol_4fifth_end]MKL-BUD Michał Lulis potwierdza, że firma JANEKS Paulina Majkowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Bełdan 9/63, NIP 521-33-66-986, w miesiącu Sierpień 2014 wykonała na nasze zlecenie prace budowlane w ramach „Budowy otwartej strefy rekreacji w Parku Bajka w Błoniu przy ul. Norwida”. Roboty polegały na dostawie i montażu urządzeń zabawowych – instrumentów muzycznych.

Wartość robót wyniosła 67.803,75 zł brutto.

Powierzone zadanie firma JANEKS Paulina Majkowska wykonała solidnie, terminowo, z zachowaniem należytej staranności. Prace zostały odebrane bez zastrzeżeń, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Polecamy firmę JANEKS Paulina Majkowska jako rzetelnego kontrahenta.

Do pobrania plik referencji w PDF

[/ezcol_4fifth_end]