Ekskluzywne i indywidualne bryły EPDM do wewnątrz i na zewnątrz
Zwiększą atrakcyjność każdego placu zabaw i wewnętrznej strefy rekreacji w Galerii Handlowej