Stwórz na placu zabaw, muzyczny
las lub sad dla dzieci. Drzewostan
który uwalnia dźwięki dziecięcej
wyobraźni.

Stworzyliśmy serię drzew jako zabawny
i dekoracyjny sposób na dodanie muzyki
do placu zabaw, zachowując jakość dźwięku,
dodając centralny punkt muzycznej zabawy.
Połącz różne typy i rozmiary dzwonków, aby
stworzyć muzyczny krajobraz o różnych tonach
i profilach. Zbudowane z HDPE, drzewo zawiera
pięć dzwonków z szczotkowanej stali
nierdzewnej, które są zgodne z ASTM i EN
oraz zawiera gumowe młotki na stalowej
linie nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości.