Opis: jest urządzenie rozrywkowe o nazwie „Młyńskie Koło – Chomik „. Z urządzenia
mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Młyńskie Koło nie wymaga zasilania
elektrycznego, ponieważ napędzane jest siłą grawitacji oraz siłą ludzkich mięśni. Osoba
korzystająca z Koła wprawia je w ruch poprzez przemiesczanie się stąpając po podłodze
wewnątrz koła. Koło kręci się w obu kierunkach.

Dane obmiarowe:
Wysokość 205 cm Strefa bezpieczeństwa 200 cm
Długość podstawy 200 cm Waga urządzeńia 265 kg
Szerokość podstawy 90 cm Wysokość wejścia do koła 25 cm
Średnica koła 194 cm Szerokość koła 110 cm

 

Dane materiałowo – konstrukcyjne:
Młyńskie Koło zbudowane jest z metalowej konstrukcji nośnej, na której znajduje się
„beczka” z metalowych obręczy i desek kompozytowych odpornych na warunki
atmosferyczne. Elementy metalowe zabezpieczone są przed korozją za pomocy
cynkowania ogniowego.