Stwórz na placu zabaw, muzyczny
las lub sad dla dzieci. Drzewostan
który uwalnia dźwięki dziecięcej
wyobraźni.

Stworzyliśmy serię drzew jako zabawny
i dekoracyjny sposób na dodanie muzyki
do placu zabaw, zachowując jakość dźwięku,
dodając centralny punkt muzycznej zabawy.
Połącz różne typy i rozmiary dzwonków, aby
stworzyć muzyczny krajobraz o różnych tonach
i profilach. Zbudowane z HDPE, drzewo zawiera
cztery dzwonki o średnicy 50 mm, dostępne
w wysokiej i niskiej opcji, które są zgodne
z ASTM i EN oraz zawiera gumowe młotki na
stalowej linie nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości.