Wydobądź różne dźwięki z pełnego zestawu dzwonków.

Eleganckie kolorowe dzwonki o doskonałym dźwięku.
Dzwonki płaskie (Niska oktawa) mają kolorowe dzwonki,
które umożliwiają granie według koloru w celu
tworzenia pięknej muzyki. Dzwonki są zgodne
z normą ASTM zarówno w przypadku dzwonków,
jak i młoteczków oraz montażu. Wszystkie dzwonki
są z anodowanego kolorowego aluminium. Słupki
z tworzywa sztucznego pochodzącego
w 100% z recyklingu.